lördag 22 juni 2013

Feberstickning och nattlig garnfärgning / Fever knitting and nocturnal yarn dyeing

Feberstickning och nattlig garnfärgning


Jag har visst åkt på en sån där oerhört jobbig sommarförkylning, med feber och ihållande hosta, så det har inte blivit så mycket stickat på några dagar nu. Dock så är jag på bättringsvägen och har nu satt igång med stickandet igen, även om det går lite långsammare än vanligt eftersom kroppen är lite trött.

Jag stickar vidare på koftan "Bridgeport", designad av Todd Gocken. Det är något av ett evighetsprojekt eftersom jag stickar den med så små stickor (2.25 mm), vilket inte alls är den stickstorlek som rekommenderas i mönstret. Det är ju så att ens stickfasthet är lite som en handstil, man har sin stickfasthet och den är svår att ändra på. Dessutom finns det flera olika sätt att sticka på, och i USA är det vanligt att man "kastar", dvs att man håller garnet i höger hand och släpper höger sticka vid varje maska, för att sno garnet runt den vänstra stickan, innan man sedan drar det igenom och på så sätt skapar nästa maska. Jag tror inte jag träffat på någon i Sverige som använder den här tekniken, utan här stickar de flesta istället på ett sätt som man brukar kalla "kontinentalt", där man håller garnet i vänster hand och plockar upp det med höger sticka utan att släppa den, och drar sedan igenom det för att skapa nästa maska.
De här två teknikerna skiljer sig inte alls åt vad gäller utseendet på själva stickningen, förutom på det sättet att stickare som "kastar" tenderar att sticka fastare än de som stickar "kontinentalt". Detta betyder att om man är en kontinental stickare och ger sig på mönster designade av en amerikan (men även andra, förstås, men jag använder just amerikaner som exempel här eftersom det är det jag har "råkat ut för") så kan man behöva gå ned ganska mycket i stickstorlek för att få rätt masktäthet (och därmed också rätt storlek på det färdiga plagget). T.ex. så skriver Todd i mönstret att man ska använda 2.00 mm stickor till resåren och 3.00 mm stickor till själva mönsterdelen av koftan. Jag har ingen aning om Todd stickar med kasttekniken eller om han stickar kontinentalt, men jag var tvungen att gå ned till 2.25 mm stickor för att få samma masktäthet som han fått, vilket kan bero på att vi har olika sticktekniker (men också på att vi har olika handlag).
Det jag vill säga med det här är att glöm inte att sticka provlapp! Det är så tråkigt att lägga många, många timmars arbete på en tröja som sedan visar sig vara tre fyra storlekar för stor/liten.
Om man vill vara riktigt på den säkra sidan, så sticka en ordentlig provlapp och tvätta den sedan enligt instruktionerna på garnbanderollen, blocka den, låt den torka och mät den sedan. Då kan du vara säker på att ditt plagg kommer få rätt storlek när du är klar med din tröja, eller vad det nu är du vill sticka. :)


Jag har färgat lite garn igen också. Den här gången blev det ett grönt/svart garn som jag ska skicka till en kvinna som är med i samma online stickgrupp som mig och som förlorat allt sitt garn i en brand. 


Utöver detta så har det inte hänt så mycket på stickfronten här nu på ett tag, pga att jag legat sjuk, men det ska det bli ändring på! Nu såhär efter Midsommar går vi mot mörkare och kallare tider och nu gäller det att ligga i med stickningen så det blir några kläder/vantar/mössor/strumpor till vintern (och till julklappar, förstås)! :)

Sticka lugnt!

/ Stefan


Fever knitting and nocturnal yarn dyeing


I appear to have caught one of these annoying summer colds that feels like it's going to last forever, complete with fever and a very annoying cough, so I haven't been able to knit much for a few days now. I am feeling a lot better now though and I've started knitting again, even though I'm a bit slower than usual since my body's kind of tired. 

I'm continuing to knit on the cardigan "Bridgeport", designed by Todd Gocken. It's turning out to be something of a never ending story since I'm knitting it with tiny needles (2.25 mm or US size 1) which isn't at all the needle size that's recommended in the pattern. You're knitting gauge is a bit like your handwriting, it's hard to change. Plus, there are a number of different ways to knit and in the US the "throwing" technique is very common, which means that you hold your yarn in your right hand and you drop your right needle for every stitch, to wrap the yarn around the left needle, before pulling it through the loop on the left needle and thus creating the next stitch. I don't think I've ever met anyone here in Sweden who knits like this. Here the "continental" knitting technique is more common, where you hold the yarn in your left hand and pick it up with your left needle (without dropping it), pull it through the loop and creating the next stitch. 
These two techniques don't differ at all when it comes to the look of your knitting, but they do differ in the way that "throwers" tend to knit tighter than people who knit "continental". This means that if you're a continental knitter and want to knit something that's been designed by an American (but others too, of course, I'm just using American as an example here, since that's what I've run into), chances are that you might have to go down quite a few needle sizes in order to get the right gauge (and thus get the right size in your finished garment). For example, Todd writes that you're to use 2.00 mm (US size 0) needles for the ribbing and 3.00 mm needles (really in between US size 2 and 3, but the pattern says US size 3, which really is 3.25 mm) for the fair isle part of the cardigan. I don't know if Todd is a thrower or a continental knitter, but I had to go down to 2.25 mm needles (US size 1) to get the right gauge, which may be because of differences in technique (but could also be just that one is a tighter knitter than the other, of course). 
What I want to say here is don't forget to knit up a swatch! It's not so nice to put in hours and hours of work into a sweater that then turns out to be three or four sizes too big/small. 
If you really want to play it safe, knit up a swatch and wash it according to the instructions on the yarn's ball band, block it, let it dry and then measure it. That way you can be sure that your garment is going to be the right size when you've finished it. :)


I've also been doing some yarn dyeing. This time I've made a green/black sock yarn that I'm going to send to a woman who's in the same online knitting group as me and who lost all her yarn in a fire. 


Other than that, not much has been going here on the knitting front since I've been ill, but that's all going to change! Now that we've passed Midsummer we're heading for darker and colder days and now one really has to knit along so that there will be some clothes/mittens/hats/socks for the winter (and for Christmas gifts, of course)! :)

Happy knitting!

/ Stefan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar