torsdag 9 maj 2013

Frogging och hur jag blev den bästa grodan... / Frogging and how I became the best frog...


Frogging


Redan såhär i början av bloggen tänkte jag ta tillfället i akt och berätta om det här med "frogging" och hur det kommer sig att jag valt Frog Knitting som mitt bloggnamn. 

"Frogging" är en engelsk stickningsterm och betyder "att repa upp". Det kommer av det ljud man på engelska säger att grodor gör: rip-it, rip-it (alt. "ribbit, ribbit" eller andra varianter på samma tema), vilket sägs likna det ljud som uppstår när man repar upp sin stickning. 
Man drar helt enkelt ur stickorna och repar upp alla de där timmarnas arbete! Ja, eller så sätter man i stickorna i maskorna (jag återkommer om hur man gör detta längre fram) några varv ned, om det bara är ett mindre misstag för ett par varv sedan man ska rätta till - sen är det bara att sätta igång!

För att demonstrera hur man kan använda "frogging" så har jag offrat en bit av en Aran Sweater (en speciell typ av tröja med flätmönster av olika slag som härstammar från the Aran Islands utanför Irland) som jag började sticka på för ungefär ett år sedan, men som bara blivit liggande och nu ska få ett nytt liv som något annat. Den är/var stickad i DROPS Karisma, ett superwash ull-garn som ger ca. 21 m/28 v per 10 cm och stickas med stickor 3.5 - 4 mm. Det kommer i nystan om 50 g och 100 m motsvaras av just ca. 50 g. 
Ett superwashbehandlat ullgarn tovar sig inte och är lättare att ta hand om när det sedan blivit ett färdigt plagg. Det går att tvätta i maskin. Dock förlorar man några av ullens unika egenskaper i och med den här behandlingen, och det är bra att tänka igenom vad man vill att ens plagg ska ha för egenskaper innan man väljer garn. 
Anledningen till varför jag froggar och blötlägger garnet är att när man froggat något som varit stickat så är garnet väldigt "lockigt" och det blir inte snyggt att sticka med. Efter blötläggning så kommer garnet släta ut sig och det blir som det var från början, och lätt att sticka jämt och snyggt med!

Nåväl, vi sätter igång med froggandet!


Jag har länge stört mig på den där lilla kanten som mönsterskaparen ville att man skulle sticka alldeles i början, innan själva resåren, och jag kan bara inte släppa hur fult jag tycker att det blir! Så, den här tröjan får helt enkelt bita i gräset och antingen börjas om på, utan den fula kanten, eller bli en helt annan tröja - man vet ju aldrig!

Steg ett är att dra ur stickorna ur arbetet. I det här fallet ska jag frogga hela arbetet, så jag sätter inte in stickorna i det igen, utan låter det vara som det är. 


Sedan är det bara att börja repa upp! Garnet korvar sig och påminner om nudlar/lockar/hår som är krusat med krustång på 80-talet...!


Jag har fått min mammas gamla nystmaskin, som hon köpte någon gång på 80-talet när hon stickade mycket och gick på syjunta och växtfärgade garnet och allt. Den är verkligen värd sin vikt i guld! Men, har man ingen nystmaskin går det lika bra att nysta för hand! 
Jag har också en garnvinda, som jag hittade i en butik i Gamla Stan här i Stockholm. Jag var på jakt efter en ganska länge, men tyckte de var så dyra. Jag frågade efter en i den här butiken och de råkade ha en som de hade tagit hem till en kvinna som bett dem skaffa fram en till henne, men sen hade hon tappat intresset och aldrig hämtat ut den, så jag fick köpa den ganska billigt. Det lönar sig att fråga! 

Steg ett i nystandet är att nysta upp garnet i nystan på nystmaskinen (eller för hand om man kör den varianten). Sedan spänner jag upp garnvindan och nystar upp garnet på den, så att det blir en sk. härva. I det här fallet gjorde jag knutar och nystade upp alla fem små nystan till en enda stor härva, för att spara lite tid (och ork). Jag tog garnstumpar och band dem runt härvan på tre olika ställen, för att den inte ska trassla ihop sig. 
När man tar av garnet av garnvindan och släpper på spänningen man skapat när man nystat upp det på den, så kan man verkligen se att det påminner om nudlar! Haha! Det ser inte riktigt klokt ut! :)


Sedan tar jag garnet, lägger det i blöt tillsammans med lite tvättmedel av ngt slag i ca 20-30 minuter. Jag använder mig av Y3, som går att köpa i så gott som vilken affär som helst. Är det ett väldigt fint garn och något som jag är väldigt rädd om så använder jag mig av finare ulltvättmedel som är mer specialiserade för just ull och som är väldigt skonsamt mot garnet. 

Sen är det bara att ta upp garnet och försiktigt krama ur vattnet (speciellt om det inte är ett superwashbehandlat garn, då det lätt kan filta och tova sig när det är blött!). Jag lägger det sedan på en torr handduk och rullar ihop den och trampar på den, för att få det så torrt som möjligt (utan att för den delen gnugga garnet mot sig självt, så att det tar skada eller tovar sig), sen är det bara att hänga upp det på tork! I dag får det torka ute på balkongen. När garnet sedan är torrt så nystar jag återigen upp det till små mindre nystan på nystmaskinen och sen är det bara att sätta igång och sticka med det!

Så, då kommer vi då till slutdelen av det här långa inlägget om frogging och varför min blogg heter Frog Knitting. Nej - det är inte så att jag har tvångstankar om att repa upp all stickning jag ser eller att jag återanvänder garn hela tiden (även om det här med att återanvända garn går alldeles utmärkt, vilket ju det här inläget visar). 
För många år sedan så letade jag efter ett alias att använda mig av på nätet och en vän som är väldigt händig med anagram, tog mitt för- och efternamn och kom på namnet "Best Mean Frog" - den bästa onda grodan! Ur det kom sedan idén om att leka med hela grejen om frogging och stickning och så blev det Frog Knitting! 

Så ta en extra titt på era gamla stickningar som ni har liggandes! Kanske är det så att någon av dem skulle göra sig bättre i en helt ny form, något som kanske är roligare att sticka eller som blir en perfekt present till någon? 

/ Stefan

Frogging

In the beginning of writing this blog I thought I'd seize the opportunity to talk about this "frogging" business and how come I've chosen Frog Knitting as my blog name. 

"Frogging" is an English knitting term that means that you unravel or "rip up" you knitting. It comes from the sound one in English says that frogs make: rip-it, rip-it (alternatively "ribbit, ribbit" or other variations on the same theme), which is said to remind you of the sound of unraveling knitting. 
You simply pull out your knitting needles and then unravel all those hours of knitting! Or, you can put your knitting needles back in a few (or a lot) rows back and unravel to that point (I'll get back to how to do this later), if we're only talking about a smaller mistake that you did and that you can't live with - after that all you have to do is to continue to knit!

To demonstrate how one can use "frogging" I've decided to immolate an Aran Sweater (a particular kind of sweater that has cable patterns over it and that is derived form the Aran Islands off the coast of Ireland) that I started knitting about a year ago but that's just been lying around and that will now be given a new life as something else. It is/was knitted in the yarn Karisma from DROPS, a DK weight superwash wool yarn that gives you about 21 sts/28 rows per 10 cm/4 inches and that you knit using 3.5 - 4 mm needles (US size 4 - 6). It comes in skeins of 50 grams and 100 meters (109 yards) equals 50 grams. 
A superwash yarn won't felt and is easier to take care of once it's a finished project. You can wash it in your washing machine. You do lose some of the wool's unique properties through this treatment though and I'd recommend thinking through what properties you want your project to have and what you are going to use it for and so on, before you chose what yarn to use for it.
The reason why I'm frogging and then soak the yarn is that when you've frogged something that's been knitted the yarn is rather "curly" and it won't be nice to knit with. After soaking it it will stretch out and return to the form it was in to begin with and be easy and nice to knit with!

Well then, let the frogging commence!


That little edge at the bottom of the sweater, below the ribbing, that the designer for some reason wanted you to do, has been bothering me ever since I started this sweater and I simply can't get over how ugly I think it is! So this sweater will have to bite the dust and either be started over again, without the ugly edge, or become something totally different - you never know!

Step one is to pull out your knitting needles from your work. In this case I'm going to frog my entire project, so I'm not going to put the needles back in, but just leave all the stitches live. 


Then all you have to do is to frog it! The yarn will be curling up on itself and I think it reminds you of noodles, curles or hair that's been treated with one of those crimping irons from the 80's...!


I've been given my mother's old ball winder that she got from Japan sometime during the 80's when she used to knit and go to knitting cafés and plant dye yarn and everything. It really IS worth it's weight in gold! But, if you don't have a ball winder you can of course wind it by hand too!
I also have a swift that I found in a shop in the Stockholm Old Town. I'd been looking for one for a long time, but always thought they where so expensive. I asked for one in this shop and they just happened to have one that a woman had asked them to get for her, but that she'd never picked up, so I got it quite cheap! It pays to ask!

Step one is to wind up the yarn into cakes on the ball winder (or into balls of yarn if you're winding it by hand).


After that I get the yarn onto my swift, so that it forms what you call a hank. In this case I tied together all five cakes of yarn to a really big hank instead of making five smaller ones, just to save some time (and energy). I also took some scrap yarn and tied off the hank at three different places so that it won't get all tangled up later. 
When you take the yarn off the swift and release the tension created from when you've wound it onto there, you can really see that it looks like noodles! Haha! It looks crazy! :)


I then take the yarn and soak it in water with some kind of soap or detergent, for about 20-30 minutes. I used Y3, which is a gentle detergent you can get in almost any store (here in Sweden). If it's something really delicate and that I need to take special care of I'll use a detergent that's specialised for wool and that's very very gentle. 

After 20-30 minutes you just have to take the yarn out of the water, wring it out carefully or just squeeze it (especially if it's not a superwash yarn, since that might felt!). I then put it on a dry towel and roll it up and step on it, to get it as dry as possible (without causing too much friction, which can make it felt), and then all that's left to do is to hang it up to dry! Today I'm going to let it dry out on the balcony.


Then, when the yarn is dry, I'll once again wind it up into cakes on the ball winder and then you can knit with it!

So, we're now at the end of this long entry about frogging and why my blog is called Frog Knitting. No - it's not because I have obsessions about frogging all my knitting or that I re-use yarn all the time (which is a very good thing to do though, as you can see in this entry).
Many years ago I was looking for an alias to use online and a friend who's very handy with anagrams took my name and came up with "Best Mean Frog". From that later came the idea to play with the thing about frogging and knitting and then the name was there - Frog Knitting!

So take a look at your old knitting projects that you have lying around! Maybe some of them would be happier in another form, something that might be more fun to knit or that would make a great present for someone?


/ Stefan
1 kommentar:

  1. Tack för tips om frogging. Har en gammal tröja på ingång som jag gav bort till min flitiga svägerska den var halvfärdig för länge sedan och blev inte avslutad. Nu kommer den tillbaka till mig. Svägerskan gjorde den inte färdig. men sparade. Nu blir det spännande att bara se arbetet igen. Kanske något gammalt minne kommer åter till mig!

    SvaraRadera